Logo do maila ( powiadomienia )

REGULAMIN UMOWY CZŁONKOSTWA SPIR DLA KART VIP GOLD i VIP BLACK VIVIESTETIC – Strefa Piękna i Relaksu w Żorach.

 

Drogi Kliencie!

Bardzo miło nam, że zainteresowałeś się członkostwem w naszym klubie klientów ESTETIC. Zapoznaj się proszę z poniższym regulaminem, zasadami obowiązującymi w ramach członkostwa dla kart VIP Gold oraz kart VIP Black. Pamiętaj także, że w razie pytań i wątpliwości, możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.


 • I. POSTANOWIENIA WSTEPNE

  Niniejszy regulamin, jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron “Umowy Członkowskiej”, tym samym Członków SPIR korzystających z usług Stref Piękna i Relaksu VIVI Estetic Żory. Regulamin ten, jest również integralną częścią sklepu internetowego dla warunków objętych zakresem produktów o nazwie „Członkostwo Club VIVI Estetic Black VIP” oraz „ Członkostwo Club VIVI Estetic Gold VIP”

  I.a DEFINICJE

  1. Karta SPIR – Fizyczna Karta członkostwa VIP Gold lub VIP Black do strefiy Piękna i Relaksu VIVI Estetic Żory posiadająca zakres uprawnień członkowskich.
  2. Członkostwo SPIR – zakupione aktywne członkostwo, posiadająca określone warunki korzystania z zakresu usług strefy Piękna VIVI Estetic i Relaksu VIVI Massage w Żorach, zwane również Uprawnieniami.
  3. Strefa SPIR – Salon Piękna i Urody VIVI Estetic oraz Salon masażu Tajskiego i Balijskiego VIVI Massage, znajdujące się przy ulicy Promiennej 6/10, 44-240 w Żorach
  4. Subskrypcja SPIR – sposób i mechanizm służący do pobierania opłaty członkowskiej, dostępny w sklepie internetowym pod adresem https://sklep-viviestetic.eu
  5. Członek SPIR – osoba posiadająca aktywną subskrypcję członkowską do stref SPIR
  6. Obsługa SPIR – pracownik stref SPIR.
  7. Zakres SPIR – określony w góry zestaw bezpłatnych usług do stref SPIR, według wykupionego zakresu SPIR, zakresów przewidzianych Członkostwem SPIR i poszczególnych zabiegów nie łączonych, prezentowanych na stronie internetowej https://sklep-viviestetic.eu oraz cenniku https://viviestetic.eu/cennik.
  8. Opłata jednorazowa aktywacyjna – pobierana jednorazowo w momencie dokonywania wykupienia Członkostwa SPIR.
  9. Opłata członkowska – kwota pieniężna wynikającą z zakresu przypisanych warunków dla wybranego Członkostwa SPIR opłaconego subskrypcją za dany Okresie kalendarzowy SPIR.
  10. Przejściowe Członkostwo SPIR – okres po wykupieniu Członkostwa SPIR, pomiędzy dniem wykupienia Członkostwa SPIR a nadchodzącym pierwszym dniem kolejnego miesiąca kalendarzowego.
  11. Okres kalendarzowy SPIR – rozpoczyna się każdego 1 dnia miesiąca i kończy z ostatniego dnia danego miesiąca. Okres kalendarzowy SPIR jest umową zawieraną na 1 miesiąc – opłacony (okres Kalendarzowy SPIR), który można przedłużyć, przedłużając swoją subskrypcję członkowską SPIR.
  12. Kierownictwo SPIR – Zarząd Strefy Piękna i Relaksu VIVI Estetic Sp z o.o

  II. CZŁONKOSTWO SPIR 

  1. Członkiem stref SPIR może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba, która ukończyła 16 lat i posiada pisemną zgodę od prawych opiekunów na korzystanie z usług SPIR.
  2. Podstawą członkostwa do strefy SPIR jest posiadanie aktywnego statusu członka SPIR
  3. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług SPIR, jest karta członkowska [zwana dalej “kartą SPIR”] oraz aktywna subskrypcja, [zwana dalej “Subskypcją SPIR”] lub też [Członkostwem SPIR]
  4. Karta SPIR ma charakter imienny i nie może być odstąpiona żadnym innym osobom. Udostepnienie karty SPIR, innej osobie, dla której nie zostało wydane aktywne członkostwo, będzie skutkowało jej całkowitym zawieszeniem i brakiem możliwości korzystania z członkostwa SPIR w przyszłości.
  5. Karta SPIR wydawana jest po uzyskaniu członkostwa SPIR za pośrednictwem mechanizmu Subskrypcji SPIR, do 7 dni od dnia uzyskania statusu Członka SPIR.  Karta SPIR, w zależności od wybranego sposobu podczas realizacji zamówienia będzie wysłana na wskazany adres dostawy w zamówieniu lub będzie oczekiwała na odbiór osobisty w Strefie SPIR.
  1. Osoba posiadająca aktywny status Subskrypcji SPIR, ale nie posiadająca jeszcze fizycznie Karty SPIR w okresie przejściowym pomiędzy zakupem Członkostwa SPIR a odebraniem Karty SPIR, może proporcjonalnie korzystać z usług przewidzianych zakresem odpowiadającym wykupionemu Zakresowi SPIR.

           Przykładowo zgodnie z zakresem oferty dla Członków SPIR, posiadających Kartę Black VIP

  • jeśli uprawnienie Zakresem SPIR, przewiduje 4 wizyty w miesiącu, a Członkostwo SPIR zostało aktywowane w 4 tygodniu Okresu Kalendarzowego SPIR, Członek SPIR ma prawo do wykorzystania zakresu w proporcji 1/4 w danym okresie Kalendarzowym.
  • jeśli przykładowo, uprawnienie Zakresem SPIR, przewiduje 4 wizyty w miesiącu, a Członkostwo SPIR zostało aktywowane w 3 tygodniu Okresu Kalendarzowego SPIR, Członek SPIR ma prawo do wykorzystania zakresu w proporcji 2/4 w danym okresie Kalendarzowym.
  • jeśli przykładowo, uprawnienie Zakresem SPIR, przewiduje 4 wizyty w miesiącu, a Członkostwo SPIR zostało aktywowane w 2 tygodniu Okresu Kalendarzowego SPIR, Członek SPIR ma prawo do wykorzystania zakresu w proporcji 3/4 w danym okresie Kalendarzowym.
  • Jeśli w pierwszym, to do wykorzystania zakresu SPIR ma 4/4 w danym okresie Kalendarzowym.

           Przykładowo zgodnie z zakresem oferty dla Członków SPIR, posiadających Kartę Gold VIP

  • jeśli uprawnienie zakresem SPIR przewiduje 4 wizyty w miesiącu strefie Piękna oraz 2 wizyt w strefie Relaksu, a Członkostwo SPIR zostało aktywowane w 4 tygodniu Okresu Kalendarzowego SPIR, Członek SPIR ma prawo do wykorzystania zakresu w proporcji wizyt 1 z 4 dostępnych w strefie Piękna i wizyta 1 z 2 dostępnych w strefie Relaksu do końca bieżącego okresu kalendarzowego SPIR.
  • jeśli uprawnienie zakresem SPIR przewiduje 4 wizyty w miesiącu strefie Piękna oraz 2 wizyt w strefie Relaksu, a Członkostwo SPIR zostało aktywowane w 3 tygodniu Okresu Kalendarzowego SPIR, Członek SPIR ma prawo do wykorzystania zakresu w proporcji wizyt 2 z 4 dostępnych w strefie Piękna i wizyta 1 z 2 dostępnych w strefie Relaksu.
  • jeśli uprawnienie zakresem SPIR przewiduje 4 wizyty w miesiącu strefie Piękna oraz 2 wizyt w strefie Relaksu, a Członkostwo SPIR zostało aktywowane w 2 tygodniu Okresu Kalendarzowego SPIR, Członek SPIR ma prawo do wykorzystania zakresu w proporcji wizyt 3 z 4 dostępnych w strefie Piękna i wizyta 2 z 2 dostępnych w strefie Relaksu do końca bieżącego okresu kalendarzowego SPIR.
  • jeśli uprawnienie zakresem SPIR przewiduje 4 wizyty w miesiącu strefie Piękna oraz 2 wizyt w strefie Relaksu, a Członkostwo SPIR zostało aktywowane w 1 tygodniu Okresu Kalendarzowego SPIR, Członek SPIR ma prawo do wykorzystania zakresu w proporcji wizyt 4 z 4 dostępnych w strefie Piękna i wizyta 2 z 2 dostępnych w strefie Relaksu do końca bieżącego okresu kalendarzowego SPIR.

  1. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty SIPR powinien być niezwłocznie zgłoszony Obłudzie SIPR. Wydanie nowej karty może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty w wysokości 59,00 zł.
  2. Uzyskanie członkostwa w SPIR jest uzależnione od posiadania wolnych miejsc Członkowskich.
  3. Kierownictwo SPIR zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia, anulowania lub zerwania i dalszego korzystania z Członkostwa SPIR, w dowolnym momencie trwania aktywnej umowy Członkowskiej SPIR bez podawania przyczyn. W przypadku zerwania takiej umowy przez Kierownictwo, Członkowi SPIR przysługuje prawo do otrzymania zwrotu pełnej pobranej należności w sposób proporcjonalny, od dnia anulowania członkostwa do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiłoby odnowienie opłaty członkowskiej na kolejny miesiąc kalendarzowy.
  4. Jeśli na skutek decyzji opisanych w punkcie powyżej, dojdzie w trakcie trwającego okresu przejściowego Członkostwa SPIR, Członkowi SPIR przysługuje pełny zwrot kwoty wniesionej za okres przejściowy, wraz z opłatą jednorazową.

  III. CENY USŁUG

  1. Aktualny Cennik usług świadczonych w Strefach SPIR jest ustalany przez kierownictwo SPIR i podawany do publicznej wiadomości na stronach https://viviestetic.eu oraz dla Członków SPIR na stronie internetowej https://sklep-viviestetic.eu
  2. Z chwilą braku możności pobrania opłaty członkowskiej, za kolejny nowy miesiąc kalendarzowy Umowa członkowska z Członkiem SPIR wygasa automatycznie z chwilą braku możności pobrania opłaty członkowskiej, za kolejny nowy miesiąc kalendarzowy. W sytuacji opisanej w zdaniu powyżej, Członkostwo zmienia swój status na Anulowany, co uniemożliwi dalsze korzystanie z przywilejów przewidzianych dla aktywnych Członków SPIR, przez okres minimum 3 Okresów kalendarzowych SPIR.  
  3. W przypadku wystąpienia sytuacji powyżej, były Członek SPIR, może korzystać z usług stref SPIR na zasadach i według cen ogólnie obowiązujących, prezentowanych w cennikach na stronie https://viviestetic.eu

  IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA SPIR 

  1. Prawa i obowiązki Członka SPIR
  2. Członek SPIR ma prawo do korzystania z usług pełnego zakresu oferty prezentowanej w cenniku na stronie internetowej https://viviestetic.eu jednak z ograniczeniem co do zakresu przewidzianego dla wybranego i opłaconego członkostwa SPIR.
  3. Członek SPIR może korzystać z usług oświadczonych w strefach SPIR we wszystkie dni otwarcia stref SPIR, w godzinach otwarcia z zastrzeżeniem, iż każda z wizyt musi być poprzedzona i zatwierdzona rezerwacją w kalendarzu, przez Obsługę SPIR z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem o ile, taka rezerwacja będzie możliwa do utworzenia.
  4. Członek SPIR ma prawo do dokonania rezerwacji terminów wizyt zgodnie z posiadanym zakresem członkostwa SPIR, wyłącznie z wyprzedzeniem 1 miesięcznym tzn. na nowy kolejny okres kalendarzowy SPIR. Nie ma możliwości zarezerwowania terminów na 2-3 lub więcej okresów kalendarzowych SPIR.
  5. Członek SPIR ma obowiązek każdorazowo okazać Obsłudze SPIR, swoją Kartę SPIR przed wykonaniem usługi w ramach posiadanego aktywnego członkostwa.
  6. Każdy Członek SPIR, nie posiadający przy sobie z jakiejś przyczyny karty członkowskiej SPIR, na prośbę Obsługi SPIR, zobowiązany jest okazać dowolny dokument ze zdjęciem, który pozwoli ustalić czy Członek SPIR posiada aktywne Członkostwo SPIR. Brak możliwości zweryfikowania statusu, uniemożliwi skorzystanie z prawa Członka SPIR
  7. Członek SPIR ma prawo raz na rok kalendarzowy, do jednorazowego wstrzymania np. na czas urlopu Członkostwa SPIR na okres 27 dni, bez ponoszenia żadnych kosztów, opłat lub niedogodności związanych z utratą prawa do ponowienia członkostwa skutkującego wkluczeniem Członkostwa przez okres minimum 3 Okresów kalendarzowych SPIR.
  8. Aby dokonać wstrzymania Członkostwa SPIR na okres opisany w zdaniu powyżej, Członek SPIR może poinformować o tym fakcie Obsługę SPIR, która wstrzyma członkostwo lub może tego dokonać osobiście po zalogowaniu się do panelu klienta na stronie internetowej https://sklep-viviestetic.eu w dziale Subskrypcje.
  9. Wstrzymanie członkostwa, jest równoznaczne z wstrzymaniem praw przysługujących Członkowi SPIR na okres wstrzymanego członkostwa.
  10. Członkostwo należy ponownie uruchomić w panelu klienta przed datą upłynięcia 27 dnia wstrzymania. Po tym okresie Członkostwo SPIR, zmieni status na Anulowano, co będzie skutkowało nałożeniu ograniczeń opisanych w Poz. III pkt 2 I 3.

  V. PRAWA I OBOWIĄZKU STREF SPIR

  1. Obsługa SPIR, ma prawo do odwołania dowolnego z ustalonych terminów i przeniesienia anulowanego terminu na kolejny możliwy do zrealizowania.
  2. Kierownictwo SPIR, zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia stref SPIR.
  3. Strefy SPIR są zamknięte w Dni Ustawowo Wolne od Pracy, chyba, że Kierownictwo SPIR ustanowi inaczej.
  4. Kierownictwo SPIR, ma prawo organizować promocje według własnego uznania, prezentować je w dowolnie wybrany dla siebie sposób, dostarczać je drogą elektroniczną do wszystkich lub wybranych osób posiadających aktywne Członkostwo SPIR.

  VI. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES W RAMACH CZŁONKOSTWA SPIR

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1. Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Vivi Estetic Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”, „VIVI Estetic”) z siedzibą w Żorach (44-240) przy ul. Promiennej 6/10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000929879, NIP: 6511739991, REGON: 520331148. zwany w Regulaminie również Sprzedawcą. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: viviestetic@icloud.com Numer telefonu: +48 500300400 lub pisemnie na adres Administratora.
  2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
  3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  4. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  5. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  6. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  8. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  9. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  10. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  11. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  12. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  13. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
  14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  15. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
  16. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.
  17. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:  
  18. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  19. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
  20. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,

           lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

  1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
  4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
  5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://sklep-viviestetic.eu/polityka-prywatnosci-cookies/

  VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

  1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
  2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  3. – a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  4. – b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  5. – c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
   do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
   z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  8. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

  VIII. POSTNOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
  3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
  4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
  5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

  Link do polityki prywatności: https://sklep-viviestetic.eu/polityka-prywatnosci-cookies/

  Link do regulaminu sklepu: https://sklep-viviestetic.eu/regulamin-sklepu/